HỌC TẠI NEW ZEALAND

0
728
  1. Thông tin về giờ học và lớp học

BẬC SAU TRUNG HỌC

Ngày nhập học và các ngày nghỉ ở bậc sau trung học rất đa dạng phụ thuộc vào mỗi trường và khóa học bạn lựa chọn. Hãy kiểm tra với trung tâm tư vấn hoặc với trường mà bạn sẽ theo học

BẬC PHỔ THÔNG

Một ngày đi học thường bắt đầu lúc 9 giờ sáng đến 3h30p chiếu ( cấp 1 kết thúc lúc 3 giờ chiều). Đa số các trường hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu, tuy nhiên một vài trường có các buổi học thể thao vào buổi sáng thứ bảy

Ngoài việc học trên lớp, học sinh được giao bài tập về nhà để củng cố kiến thức của mình. Thường ở lớp 9-10, học sinh sẽ làm bài tập về nhà vào buổi tối, cho đến lớp 11-13

Cấp hai bắt đầu vào đầu tháng 2 cho tới giữa tháng 12

Chia thành 4 học kì với hai tuần nghỉ giữa mỗi học kì và sáu tuần nghỉ ở học kì cuối của năm

Học kì 1: T2- giữa T4- 2 tuần nghỉ

Học kì 2: Cuối T4-đầu T7- 2 tuần nghỉ

Học kì 3: Cuối T7- Cuối T9- 2 tuần nghỉ

Học kì 4: Giữa T10- Giữa T12- 6 tuần nghỉ hè

  1. Cách chọn Trường/ Học viện

Trước khi bạn đăng ký học tại một trường đào tạo tư nhân (bao gồm cả các trường ngôn ngữ tiếng Anh), kiểm tra xem trường đã đăng ký tiêu chuẩn New Zealand Qualifications Authority(NZQA) chưa.

(Viện Công nghệ và trường cao đẳng, trường đại học và wānanga được thiết lập một cách riêng biệt bởi luật pháp của chính phủ và thực hiện theo các quy tắc khác.)

Đăng ký với NZQA đảm bảo rằng các trường cung cấp một môi trường học tập lành mạnh và ổn định.

NZQA xác nhận rằng một chương trình dựa trên các mục tiêu rõ ràng và nhất quán, nội dung, kết quả và thực hành đánh giá dẫn đến một bằng cấp được công nhận.

Một công nhận NZQA khẳng định rằng tổ chức này có thể cung cấp một chương trình đã được phê duyệt.

Bạn cũng nên kiểm tra với NZQA để xem trường đã có một đánh giá độc lập và kiểm tra (EER) gần đây chưa. EER là một đánh giá định kỳ của một tổ chức giáo dục đại học. Nó cung cấp một đánh giá độc lập của hoạt động giáo dục của tổ chức và năng lực tự đánh giá.

Cuối cùng, bạn nên kiểm tra xem trường của bạn đã đăng ký THE CODE OF PRACTICE cho sinh viên quốc tế chưa

  1. Yêu cầu tiếng anh đầu vào như thế nào ?

Các khóa học và các tổ chức khác nhau có những yêu cầu khác nhau, vì vậy bạn thực sự cần phải kiểm tra với tổ chức bạn đang quan tâm trong việc áp dụng cho. Nhưng nói chung:Trung họcTrong trường New Zealand, một cấp độ mới bắt đầu của tiếng Anh có thể đủ ở những lớp thấp. Trong năm 11-13 (NCEA Levels 1, 2 và 3), học sinh cần phải tương đương với khoảng IELTS 5,0-5,5 để đạt được các tiêu chuẩn học thuật cần thiết. Các trường sẽ kiểm tra nắm bắt các sinh viên quốc tế về tiếng Anh khi nhập học và, nếu cần thiết, cung cấp các tùy chọn để học sinh có đủ trình độ tiếng anh.Sau trung họcHầu hết các trường đại học yêu cầu bạn phải nắm bắt khá tốt tiếng Anh.Chính phủ New Zealand đã thiết lập các tiêu chuẩn ngoại ngữ tối thiểu để học chương trình đại học ở New Zealand. Những thay đổi tùy theo mức độ mà bạn theo học. Xin lưu ý rằng đây là mức tối thiểu; các yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh cho các chương trình và các tổ chức cá nhân có thể cao hơn tùy vào ngành học bạn lựa chọn4. Lớp học có bao nhiêu sinh viên?Trung họcTại các trường tiểu học, có khoảng một giáo viên với 23-39 sinh viên .Trong những năm đầu ở trường trung học , trung bình có một giáo viên cho mỗi 23 học sinh , giảm dần để một giáo viên cho 17 học sinh đến lớp 13 Sau trung họcQuy mô lớp học ở cấp đại học Đại học khác nhau nhưng nói chung , giờ học là tương đối cao . Nhiều sinh viên quốc tế chia sẻvề các giáo viên rất tận tâm và thân thiện.Nhiều học bổng sẵn sang giúp sinh viên quốc tế tài trợ cho các nghiên cứu đại học của họ ở New Zealand , tại đại học , sau đại học và các cấp tiến sĩ.