Hệ thống giáo dục sau trung học tại New Zealand.

0
478

Tổ chức giáo dục ở New Zealand cung cấp rất nhiều các khóa học để bạn có thể lựa chọn theo học và tại đây bạn sẽ luôn được chào đón rất nồng nhiệt. Đặc biệt, nếu bạn đến du học tại New Zealand, bạn có thể chắc chắn rằng, những bằng cấp bạn đạt được đều mang tầm cỡ quốc tế.

Vì thế, nếu bạn đang có ý định du học thì New Zealand sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy dành cho bạn. New Zealand có một số lượng lớn các trường sau trung học, bao gồm, trường đại học, trường bách khoa, trường bản xứ và hệ thống các trường tư (PTEs)

QUYỀN LỢI VÀ BẢO TRỢ CHO DU HỌC SINH

Khi là một du học sinh đại học tại New Zealand, bạn sẽ được hưởng các quyền bảo trợ như sau:

 Hiệp hội văn bằng New Zealand yêu cầu tất cả các trường tư phải có các chính sách và thủ tục rút và hoàn trả học phí cho sinh viên. Trường của bạn sẽ gửi thông tin trước khi bạn nhập học.

 PTEs phải bảo hộ học phí trong trường hợp sinh viên không tiếp tục học một khóa mà họ đang theo học tại đây. Điều này xảy ra khi PTEs ngưng hoạt động và không cung cấp khóa học cho sinh viên.

 Nếu như sinh viên có bất kỳ vấn đề với nhà cung cấp, sinh viên có thể gửi đơn khiếu nại lên Hiệp hội văn bằng New Zealand.

Các nhà giáo dục đại học cung cấp các khóa học bao gồm các chương trình chuyển tiếp (từ trường học đến nơi làm việc), từ đó mà sinh viên sau đại học có thể học tập và nghiên cứu tốt nhất. Tại đây không có bất kỳ sự phân chia cố định giữa các loại khóa học. Vì vậy mà việc tập trung vào khả năng của sinh viên để có thể đưa ra nền giáo dục phù hợp cùng với các tiêu chuẩn chất lượng là điều cần thiết đối với mỗi trường học:

 Giáo dục ở mức độ cao hơn trung học được cung cấp chủ yếu bởi các trường đại học. Khác với các chương trình đào tạo nghề, chương trình đại học thường theo hướng nghiên cứu và học thuật tổng quát.

 Chương trình đào tạo nghề thường được cung cấp bởi các ITPs, trường bản xứ và nhiều trường PTEs. Những bằng cấp đạt được đều mang tính cụ thể và ứng dụng được trong thực tế.

Kim Ngân – Hồng Phước

(Nguồn: http://www.nzqa.govt.nz/)